درباره مکتب طه

 

مکتب طه عنوانی برای معرفی یک تفکر در حوزه مدیریت و سازماندهی است. اساس این مکتب مبتنی بر چارچوب منبع باز طه (طراحی و هدایت کارهای جمعی) است. چارچوب طه مجموعه اصولی است که از کتب و نوشته های مختلف مدیریتی جمع آوری شده است. سال ها تجربه در سازمان ها به عنوان دست راست مدیران ارشد و با ماموریت کمک به آنها برای رسیدن به اهداف و آرزوهایشان، به ما این درس را داد که نمی توان با یک ابزار، یک روش و یا حتی یک نظریه بروز مدیریتی سازمان ها را سامان داد.  به گمان ما آنچه آن را مدیریت می نامند یک پازل چندتکه است که نبود هر قطعه از آن، تصویر کل پازل را به هم می ریزد و نادیده گرفتن هر مولفه باعث نقص یا عیب کارهای دسته جمعی میشود. 

نیت ما

 

محصولات مکتب طه برای طیف متنوعی از مشتریان قابل استفاده است. از عموم آحاد جامعه به دلیل نقش های سازمانی ایشان تا مدیران و مشاوران و اندیشمندان سازمانی به دلیل نقش های ویژه آنها در سازمان ها. ما دو ارزش کلیدی برای این افراد فراهم می کنیم.

  • در نگاه اول دستاوردهای ما پاسخی به چیستی ها و چگونگی های یک کار جمعی با پاسخ دادن به این سوال است که “اهم اصول و راهبردهای اثربخش در نظم و سامان دادن یک کار دسته جمعی از هر مدل آن کدام است؟”
  • در نگاه عمیق تر دستاوردهای ما پاسخ به چرایی هایی مانند سوالات روبرو درباره کارهای جمعی است: چرا از کار جمعی لذت نمی بریم؟ چرا متهم به ضعیف بودن در کار جمعی هستیم؟ چرا کتاب ها و آموزش های فعلی دردمان را دوا نمی کند؟ چرا هر روز با یک نظریه یا روش جدید سرگرم هستیم؟ و مشابه آن.

 

هدف 

چشم انداز ما در بلندمدت این است که برای مشتریان ویژه این مکتب، با ایجاد دسترسی مستمر به محتوای بروز و پویای مدل طه، ارائه دوره های آموزشی پیرامون محتوای مدل، صدور مدارک و گواهینامه های معتبر و ایجاد جامعه علاقمندان و مروجان این مدل، ارزش های غنی تری را خلق کنیم. و برای آحاد جامعه با تدوین دانش بروز اما بومی مدیریت و سازمان، یک فرهنگ کار مشترک سازمانی متناسب با شرایط آن جامعه فراهم نموده و سطح بالاتری از انتظارات نسبت به کار جمعی و مدیریت در سازمان ها را نهادینه سازیم.

 وبلاگ طه 

 رویدادهای طه 

چارچوب طه